Przedmioty

W Zakładzie Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej prowadzone są specjalizacje/specjalności zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku Informatyka. W ramach specjalizacji realizowane są m.in. zajęcia dotyczące zaawansowanych technik programowania. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat specjalizacji prowadzonych przez ZAiIO.

Zajęcia niezwiązane ze specjalizacjami, ale prowadzone w ramach tego zakładu dotyczą również takich przedmiotów, jak na przykład:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Podstawy programowania
 • Języki programowania
 • Języki programowania obiektowego i graficznego
 • Programowanie w języku Java
 • Programowanie w środowisku zintegrowanym
 • Nowoczesne aplikacje internetowe
 • Techniki sztucznej inteligencji
 • Projekt systemu
 • Techniki optymalizacyjne
 • Analiza i złożoność obliczeniowa algorytmów
 • Algorytmy ewolucyjne
 • Wykład monograficzny

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl