Specjalizacje

W tym roku akademickim przewiduje się prowadzenie nowych przedmiotów na kierunku Informatyka inżynierska (od II roku studiów), z uwzględnieniem dwu specjalizacji Projektant aplikacji inteligentnych oraz specjalności Programista gier komputerowych. Ponadto zaproponowana została nowa specjalizacja na kierunku Informatyka magisterska uzupełniającaNowoczesne techniki programowania. W ramach tej specjalizacji prowadzone będą takie zajęcia, jak:

  • Zaawansowane projektowanie obiektowe,
  • Programowanie współbieżne,
  • Zaawansowane metody inteligencji obliczeniowej,
  • Zespołowy projekt programistyczny,
  • Metody realizacji języków programowania,
  • Optymalizacja na komputerach dużej mocy.

Dokładne siatki studiów pierwszego i drugiego stopnia można znaleźć na stronach Instytutu Informatyki, natomiast siatki studiów dla specjalizacji prowadzonych w ramach Zakładu Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej zostaną wkrótce szerzej przedstawione na niniejszej stronie.

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl