Informatyka inżynierska – kierunek zamawiany

Kierunek Informatyka Inżynierska uzyskał dofinansowanie w programie „kierunków zamawianych”

Instytut Informatyki

Spośród 260 wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji „kierunków zamawianych”, tylko 93 wnioski zakwalifikowały się do dofinansowania. Miło jest nam poinformować, że w tym gronie znalazł się kierunek prowadzony przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – Informatyka Inżynierska. Warto również wspomnieć, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje program, doceniło wysoką jakość tegorocznych projektów i zwiększyło ogólną kwotę dofinansowania.

W projekcie Informatyka Inżynierska – Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przewidzianych zostało szereg działań mających na celu zwiększenie zarówno jakości nauczenia, jaki i umożliwienia studentom tego kierunku efektywnego rozwoju własnych umiejętności. Przewidziano m.in. płatne staże w firmach informatycznych, wyjazdy zagraniczne oraz wysokie stypendia wypłacane nawet połowie studentom kierunku Informatyki Inżynierskiej. Projekt przewidziany jest na lata 2012-2015.

Rekrutacja na kierunek zamawiany – Informatyka inżynierska: irk.us.edu.pl.

Ponadto na kierunku Informatyka Inżynierska prowadzona jest specjalność Programista Gier Komputerowych. Programowanie gier wyraźnie różni się od programowania klasycznych systemów informatycznych, np. systemów dla biznesu. Absolwent specjalności Programista Gier Komputerowych będzie posiadał unikalne umiejętności, ukierunkowane na projektowanie i programowanie gier. Oczywiście absolwent tej specjalności musi być świetnym programistą i takie uniwersalne przygotowanie otrzyma w ramach studiów. Pozwolą one podjąć mu pracę w dowolnej branży związanej z programowaniem komputerów i różnorodnych urządzeń komputerowych.

Instytut Informatyki współpracuje również z szeregiem firm, czego efektem jest m.in. podpisanie porozumienia dotyczącego powołania Akademii Nowych Technologii BlackBerry®, współpraca z UPC Polska oraz realizacja programu IT Academy.

Data dodania: 19-06-2012
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl