Inżynieria Jakości Oprogramowania – wspólna specjalizacja firmy Future Processing i ZAiIO

plakat

Data dodania: 31-01-2016
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl