Konferencja SWD 2011

W dniach 6-8 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja Systemy Wspomagania Decyzji. Na tym corocznym spotkaniu organizowanym przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego nie mogło zabraknąć pracowników Naszego Zakładu.

Do Zakopanego, bo właśnie tam została zorganizowana tegoroczna konferencja, wybrało się aż siedem osób z ZAiIO. W trakcie pobytu na konferencji zaprezentowane zostały cztery referaty oraz dwa plakaty związane z Naszym Zakładem (w tym jeden doktoranta), dzięki czemu dorobek naukowy ZAiIO wzbogaci się o następujące artykułu:

  • Heterarchiczny, równoległy algorytm ACDT. U. Boryczka, J. Kozak, R. Skinderowicz.
  • Perspektywy i wyzwania teorii gier kombinatorycznych. W. Wieczorek.
  • Algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier. P. Juszczuk.
  • Proces strojenia parametrów w GP oraz LGP. T. Łysek.
  • Algorytm szybkiej adaptacji dla dynamicznego problemu JSP. L. Kłosowicz.
  • Wpływ ograniczeń i warunków brzegowych na działanie algorytmów sekwencyjnych i równoległych na przykładzie ewolucji różnicowej i równań parametrycznych. Ł. Strąk (doktorant).

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku konferencji SWD równie ważnym aspektem jest możliwość spotkania się z naukowcami pracującymi w innych ośrodkach w kraju. Pozwala to na pozyskanie cennych uwag i nowych pomysłów na dalszą własną pracę i współpracę pomiędzy uczelniami. To szczególna cecha, jaka zdecydowanie wyróżnia SWD od innych, podobnych spotkań. Mamy nadzieję w co najmniej tak samo dużym gronie uczestniczyć w kolejnych konferencjach SWD.

Galeria zdjęć
Data dodania: 17-12-2011
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl