Konferencja SWD 2012

W dniach 3-5 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja Systemy Wspomagania Decyzji. Na tym corocznym spotkaniu organizowanym przez Instytut Informatyki, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego nie mogło zabraknąć pracowników Zakładu Algorytmiki i Nauki o Materiałach.

Do Zakopanego, bo właśnie tam została zorganizowana tegoroczna konferencja, wybrało się czterech pracowników ZAiIO oraz dwóch doktorantów. W trakcie pobytu na konferencji zaprezentowanych zostało sześć referatów, dzięki czemu dorobek naukowy ZAiIO wzbogaci się o następujące artykuły:

  • Indukcja niedeterministycznych automatów skończonych. W. Wieczorek.
  • Algorytm mrowiskowy do konstruowania lasów decyzyjnych. J. Kozak.
  • Dynamiczne strojenie parametrów w GP i LGP. T. Łysek.
  • Dyskretna wersja algorytmu optymalizacji stadnej cząsteczek w problemie TSP. Ł. Strąk (doktorant).
  • Grawitacyjny algorytm grupujący. R. Witczak (doktorant).

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku konferencji SWD równie ważnym aspektem jest możliwość spotkania się z naukowcami pracującymi w innych ośrodkach w kraju (i nie tylko). Pozwala to na pozyskanie cennych uwag i nowych pomysłów na dalszą własną pracę i współpracę pomiędzy uczelniami. To szczególna cecha, jaka zdecydowanie wyróżnia SWD od innych, podobnych spotkań. Mamy nadzieję w co najmniej tak samo dużym gronie uczestniczyć w kolejnych konferencjach SWD.

Poza aspektami naukowymi, wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić jakże piękne o tej porze roku Zakopane. Niektórzy nawet mogli zdecydować się na wieczorne spacery w okolicach miejsca konferencji.

Konferencja odbyła się jeszcze przed feriami zimowymi, a także feriami 2016.

Data dodania: 14-12-2012
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl