dr hab. Urszula Boryczka prof. UŚ

Kierownik Zakładu Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej

prof. UŚ dr hab. Urszula Boryczka

prof. UŚ dr hab. Urszula Boryczka

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Pokój: 106
Telefon:
Adres email: urszula.boryczka@us.edu.pl
Strona internetowa: zaiio.ii.us.edu.pl/uboryczka/

Wybrane publikacje
  1. Boryczka U., Multi-cast ant colony system for the bus routing problem, chapter 5 in: Metaheuristics: Computer Decision-Making, Kluwer Academic Publishers B.V., 2003, 91-125.
  2. Boryczka U., Ants in Web Searching Process, P. S. Szczepaniaket al (Eds), Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3528, 2005, 57-62.
  3. Boryczka U., Finding groups in data: cluster analysis with ants, Applied Soft Computing Journal 9, Elsevier, 2008, 61-70.
  4. Boryczka U., Juszczuk P.: Comparative Study of the Differential Evolution and Approximation Algorithms for Computing Optimal Mixed Strategies in Zero-Sum Games, Jeng-Shyang Pan, Shyi-Ming Chen, Ngoc Nguyen, editors, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, wolumen 6421 serii Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin/ Heidelberg, (2010), 363-372.
  5. Boryczka U., Kozak J., Ant Colony Decision Trees – A New Method for Constructing Decision Trees Based on Ant Colony Optimization. Jeng-Shyang Pan, Shyi-Ming Chen, Ngoc Nguyen, editors, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, wolumen 6421 serii Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, (2010), 373–382.

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl