dr Rafał Skinderowicz

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 118
Telefon:
Adres email: rafal.skinderowicz@us.edu.pl
Strona internetowa: skinderowicz.pl

Publikacje
 1. W. Wieczorek, R. Skinderowicz, J. Kozak, and P. Juszczuk. New Trends in Clobber Programming. ICGA Journal, Vol. 34, No. 3, pp. 150-158, 2011.
 2. R. Skinderowicz. Co-operative, Parallel Simulated Annealing for the VRPTW. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Lecture Notes in Computer Science, strony 495–504. Springer Berlin / Heidelberg, 2011.
 3. U. Boryczka, J. Kozak, R. Skinderowicz. Algorytmy mrowiskowe do konstruowania drzew decyzyjnych — zastosowanie podtabel decyzyjnych. Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, Polska, 2011. Oddane do druku.
 4. R. Skinderowicz, J. Kozak. Kooperacyjne, równoległe symulowane wyżarzanie. Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, Polska, 2011. Oddane do druku.
 5. Z. J. Czech, W. Mikanik, R. Skinderowicz. Implementing a parallel simulated annealing algorithm. In: Parallel Processing and Applied Mathematics Red. Roman Wyrzykowski et al, wolumen 6067 serii Lecture Notes in Computer Science, strony 146–155. Springer Berlin / Heidelberg 2010.
 6. U. Boryczka, J. Kozak, R. Skinderowicz. Eksploracja mrowiskowa — algorytm mrowiskowy do budowy drzew decyzyjnych. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 239–249, Katowice, Polska, 2010.
 7. R. Skinderowicz, J. Kozak. Eksploracja i eksploatacja w równoległym algorytmie symulowanego wyżarzania. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 251–261, Katowice, Polska, 2010.
 8. U. Boryczka, J. Kozak, R. Skinderowicz. Parellel Ant–Miner. Parellel implementation of an ACO techniques to discover classification rules with OpenMP. 15th International Conference on Soft Computing – MENDEL 2009, strony 197–205, Brno, Czechy, 2009. Brno University of Technology.
 9. U. Boryczka, J. Kozak, R. Skinderowicz. Wpływ modyfikacji funkcji heurystycznej na algorytm Ant–Miner. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 177–188, Katowice, Polska, 2009.
 10. R. Skinderowicz, J. Kozak. Współpraca miedzy procesorami w równoległym algorytmie symulowanego wyżarzania dla problemu trasowania pojazdów z oknami czasowymi. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 189–198, Katowice, Polska, 2009.
 11. R. Skinderowicz. Wykorzystanie systemów mrowiskowych w grupowaniu danych. Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 2008, s. 205–214.
 12. U. Boryczka, R. Skinderowicz, D. Świstowski. Comparative study: ACO and EC for TSP. KAEiOG 2006 – Evolutionary Computing and Global Optimization, Ed. J. Arabas, Warszawa, 2006, s. 69–77.

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl