dr Wojciech Wieczorek

dr Wojciech Wieczorek z synem

dr Wojciech Wieczorek z synem

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 115
Telefon:
Adres email: wojciech.wieczorek@us.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały dydaktyczne

  1. Algorytmy i struktury danych
  2. Programowanie obiektowe
  3. Zaawansowane techniki programowania
  4. Techniki optymalizacyjne
  5. Metody numeryczne
  6. Wykład monograficzny
  7. Optymalizacja z użyciem klastrów komputerowych

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl