Staże 3-miesięczne i praktyki studentów

Zapraszamy od 11 grudnia 2012 roku do 15 stycznia 2013 roku do wzięcia udziału w zadaniu 47 – Staże 3-miesięczne i praktyki studentów w ramach Projektu UPGOW.

Osoby zainteresowane aplikacją na staż powinny złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzoną średnią (w przypadku studentów za ostatni rok studiów, w przypadku absolwentów za cały okres studiów) u koordynatora na wydziale. Minimalna średnia, która umożliwia udział w projekcie to średnia 4.0. Warunkiem koniecznym jest również brak zatrudnienia na umowę o pracę. Umowy o dzieło i zlecenie nie stanowią przeszkody. W wypadku absolwentów przy aplikacji należy pamiętać, iż beneficjent powinien podjąć staż maksymalnie do sześciu miesięcy od daty obrony. Do udziału w projekcie nie mogą aplikować osoby nie posiadające statusu studenta pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia studiów lub absolwenta. Kandydaci zainteresowani aplikacją, którzy pozostają zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy powinni przed rozpoczęciem stażu wyrejestrować się z niego.

O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu w zadaniu Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Po ustaleniu i zamknięciu list beneficjentów, należy wyznaczyć termin rozpoczęcia stażu i instytucję przyjmującą. A następnie skontaktować się z koordynatorem zadania celem złożenia kompletu dokumentów i ustalenia pozostałych informacji.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na 3-miesięczne staże (doc, pdf).

Data dodania: 10-12-2012
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl