Technologie przetwarzania danych

Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej

Instytut Informatyki © 2018

Profil absolwenta

Naszym celem jest przygotowanie studentów
do pracy na stanowisku programisty.

Nasze metody

Wierzymy, że jedyną drogą do nauki programowania
jest programowanie więc nie szczędzimy studentom
zajęć z tego zakresu.

Fakty

 • Labolatoria to 63% naszych zajęć,
 • Programujemy na 82% godzin labolatoriów i wykładów,
 • 67% naszego zespołu pracuje jako programiści/starsi programiści/team leaders w firmach wytwarzających oprogramowanie (IBM, Future Processing, Euvic).

Nasze zajęcia

30 45

Programowanie obiektowe

 • Wytwarzanie oprogramowania w zespole (współpraca i podział zadań),
 • Pisanie utrzymywalnych aplikacji,
 • Zasady SOLID, DRY, KISS, CQRS itd.,
 • Wzorce projektowe i architektoniczne.

30 30

Programowanie deklaratywne

 • Programowanie w oparciu o języki bardzo wysokiego poziomu,
 • Tworzenia oprogramowania oparte o budowanie opisów,
 • Pisanie z użyciem języka naturalnego.

30 30

Programowanie współbieżne

 • Programowanie z użyciem GPU (OpenCL, CUDA),
 • Zrównoleglanie algorytmów,
 • Problemy programowania współbieżnego.

30

Naturalne interjesy użytkownika

 • Omówienie zasad działania kontrolera Kinect,
 • Wytwarzanie oprogramowania przy użyciu Kinect SDK,
 • Detekcja ruchu,
 • Zastosowanie techniki Motion Capture na potrzeby animacji,
 • Rozpoznawanie mowy.

15 30

Techniki przetwarzania danych

 • Sztuczna inteligencja w analizie danych,
 • Algorytmy eksploracji danych,
 • Odnajdywanie wzorców, reguł i drzew decyzyjnych,
 • Jakość klasyfikacji w problemach wydobywania wiedzy.

30

Środowisko pracy informatyka

 • Systemy kontroli wersji,
 • LaTeX i język R,
 • Narzędzia systemów z rodziny *nix,
 • Systemy śledzenia i raportowania błędów,
 • Narzedzia współpracy online.

15 15

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Systemy kontroli dostępu,
 • Metody ochrony danych dźwiękowych i graficznych,
 • Bezpieczeństwo w chmurze,
 • Elementy kryptografii,
 • Zagrożenia i ataki na systemy informatyczne.

Nasz zespół

dr Wojciech Wieczorek

Doświadczenie:

Pracownik naukowo-dydaktyczny: 20 lat (nauczanie programowania na wszystkich poziomach).

Kompetencje:

Programowanie proceduralno-obiektowe (Python, C++, Java, Pascal, SmallTalk), funkcyjne (Haskell, FSharp), programowanie w logice i modelowanie matematyczne (Prolog, GNU MathProg, OML), bazodanowe (Clipper), techniki zrównoleglania (MPI, OpenMP, OpenCL, CUDA).

dr Rafał Skinderowicz

Doświadczenie:

Pracownik naukowo-dydaktyczny/programista: 19 lat.

Kompetencje:

C++, Python, Java, Javascript, CUDA, OpenCL, OpenMP, MPI.

mgr Tomasz Łysek

Doświadczenie:

Starszy programista: 16 lat / project manager: 9 lat

Kompetencje:

PHP (ZF, Symfony, Laravel), Java Script (Angular), Bazy danych (Oracle, MS SQL, Solr, MySQL, PostgreSQL). Metodyki: Prince2, PMP, SAFe, Scrum, Crystal, Agile

mgr Łukasz Strąk

Doświadczenie:

Starszy programista: 9 lat

Kompetencje:

Microsoft (MVC, WCF, WPF, Windows Service, Certyfikaty: MCPD, MCTS, MCP), Bazy danych (MS SQL Server, IBM DB2, BizTalk Server), EF, nHibernate.

mgr inż. Arkadiusz Nowakowski

Doświadczenie:

Starszy programista / team leader / kierownik projektu: 11 lat

Kompetencje:

Java (Spring Framework), Javascript (Node.js, Angular, Ionic), PHP (Yii2, Zend Framework), Bazy danych (MySQL, MongoDB).

mgr Kamil Dworak

Doświadczenie:

Starszy programista: 7 lat

Kompetencje:

C# (ASP.MVC, WPF, DDD, CQRS), Javascript (Node.js, AngularJS, Grunt, Material Design), Cloud Computing (Azure IaaS, Azure PaaS), Bazy danych (MySQL, RethinkDB, MongoDB).

mgr Michał Bałchanowski

Doświadczenie:

Programista: 6 lat

Kompetencje:

C# (ASP.NET MVC), Java, Javascript (AngularJS), Bazy danych (MS SQL).

mgr Krzysztof Szwarc

Doświadczenie:

Freelancer: 4 lata

Kompetencje:

C# (Windows Forms), PHP.

mgr Michał Gawron

Doświadczenie:

Programista: 3 lata

Kompetencje:

Programowanie gier z wykorzystaniem UnrealEngine, C++.

Podsumowanie

Pytania i odpowiedzi (?)
Dawno, dawno temu na pewnym uniwersytecie...

W roku 2016 Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej przygotował nową specjalizację.

Jej celem jest przygotowanie studentów do pracy na stanowisku programisty.

Zajęcia składają się głównie z labolatoriów prowadzonych przez doświadczonych i aktywnych zawodowo programistów.

Specjalizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na programistów, analityków danych i projektantów oprogramowania...