Nowe Laboratorium Informatyczne

W piątek 1 marca 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Laboratorium Informatycznego. Na uroczystości, poza przedstawicielami firmy Future Processing – fundatorami laboratorium, obecne były również Władze Uniwersytetu Śląskiego oraz liczna rzesza studentów. Podczas otwarcia nastąpiło wręczenie Władzom Uczelni kluczy do laboratorium, a także pokaz możliwości nowoczesnego sprzętu, w który wyposażona została nowo wyremontowana sala.

Studenci mogli wziąć udział w licznych konkursach, a przede wszystkim mogli bezkarnie, a wręcz przy współudziale kadry profesorskiej Uniwersytetu Śląskiego pomalować sprayem jedną ze ścian Instytutu Informatyki. Liczymy, że współpraca z firmą Future Processing przyniesie studentom Instytutu Informatyki nie tylko korzyści płynące z możliwości podejmowania nauki w kolejnej już, nowoczesnej sali znajdującej się we wspomnianym Instytucie, ale także pozwoli na jeszcze lepsze, powiązane z praktyką, wyszkolenie absolwentów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Data dodania: 02-03-2013
Autor: a.nowakowski

Kontakt

mgr Halina Przybysz
Pokój: 107
Telefon: 32 36 89 860
wewnętrzny 715
Adres email: halina.przybysz@us.edu.pl